Versions

Description

Tübitak Ulakbim tarafından başlatılan ULAKBÜS projesi ile üniversitelerin idari ve akademik birimlerinde kullanılmakta olan yazılımların dış veri kaynaklarıyla ve birbirleriyle mükemmel uyumla çalışması ve her bir birimin ihtiyaçlarının sağlanması hedeflenmektedir.

Repository

https://github.com/zetaops/ulakbus.org

Project Slug

ulakbus

Last Built

6 years, 6 months ago passed

Maintainers

Home Page

http://ulakbus.org

Badge

Tags

Project has no tags.

Short URLs

ulakbus.readthedocs.io
ulakbus.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master