Versions

Description

Công ty In Kỹ Thuật Số https://inkythuatso.com/ - Chất lượng tạo nên uy tín. Luôn quan tâm đầu tư máy in nhanh, máy in offset, máy in kỹ thuật số, máy in uv... với giá trị hàng tỉ đồng. Đem lại sự an tâm vì sản phẩm được in trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian. In Kỹ Thuật Số tự hào đã số hóa gần như 80% quy trình quản lý in ấn nhờ đầu tư hệ thống quản lý POSnhanh - MuaBanNhanh

Repository

https://github.com/readthedocs/template.git

Project Slug

tuyettrinhinkts-demo

Last Built

2 years, 5 months ago passed

Maintainers

Home Page

https://inkythuatso.com/

Badge

Tags

Project has no tags.

Short URLs

tuyettrinhinkts-demo.readthedocs.io
tuyettrinhinkts-demo.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master