Versions

Description

Tổ chức sự kiện LUXEVENT 10 năm kinh nghiệm chuyên tổ chức tiệc tất niên cuối năm, tiệc cuối năm tổng kết cuối năm cho các công ty, tập đoàn lớn tại Hà Nội, HCM. https://luxevent.vn/su-kien/tong-ket-cuoi-nam/

Repository

https://github.com/readthedocs/template.git

Project Slug

tieccuoinam-demo

Last Built

3 years, 11 months ago passed

Maintainers

Home Page

https://luxevent.vn/su-kien/tong-ket-cuoi-nam/

Badge

Tags

cuoi, nam, tiec

Short URLs

tieccuoinam-demo.readthedocs.io
tieccuoinam-demo.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master