Versions

Description

Ve zkratce ---------- Program validuje ``PSP`` balíček, nebo celý adresář ``PSP`` balíčků. ``PSP`` se používá k uchování digitálních informací o periodikách a monografiích. Tento balíček používá `Národní knihovna <http://www.nkp.cz>`_ k digitalizaci a uchování informací o periodikách a monografiích. Podrobnosti o formátech použitých v ``PSP`` balíčku jsou na stránkách `Národní knihovny <http://www.ndk.cz/digitalizace/vystavena-nova-verze-definice-metadat-pro-periodika-a-monografie>`_. Program je vystaven v repozitáři `Google Code <https://code.google.com/p/psp-validator/>`_.

Repository

https://code.google.com/p/psp-validator/

Project Slug

psp-validator

Last Built

7 years, 4 months ago failed

Maintainers

Home Page

https://code.google.com/p/psp-validator/

Badge

Tags

dc, mets, mods, xmlschema

Short URLs

psp-validator.readthedocs.io
psp-validator.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master