Versions

Description

Cty cổ phần MBN https://muabannhanh.com/ Hotline: (028) 7300 6688 365 Lê Quang Định, phường 5, Bình Thạnh, HCM * Mạng xã hội MuaBanNhanh gần 250.000 thành viên tích cực 
 * Nền tảng ChatNhanh miễn phí kết nối thành viên nhanh dễ dàng 
 * Phần mềm quản lý bán hàng miễn phí nhanh dễ dàng 
 * Hệ thống đánh giá, cho điểm uy tín người bán và người mua 
 * Nền tảng Blog xây dựng nội dung tư vấn, hỗ trợ, đánh giá, so sánh, SEO Hoài bão: Mua Bán Nhanh là hệ thống nền tảng, mạng xã hội hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiểu thương, người khởi nghiệp mua bán... Hệ thống thương mại điện tử đặc thù của Việt Nam. Sứ mệnh: Kết nối và hỗ trợ "sức mạnh" cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, người khởi nghiệp tồn tại, phát triển và cạnh tranh kinh doanh với "người không lồ", các tập đoàn trong và ngoài nước.

Repository

https://github.com/nganmuabannhanh/nganmuabannhanh.git

Project Slug

nganmuabannhanh

Last Built

2 years, 5 months ago failed

Maintainers

Home Page

https://muabannhanh.com/

Badge

Tags

muabannhanh, thuongmaidientu, muahangonline

Short URLs

nganmuabannhanh.readthedocs.io
nganmuabannhanh.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master