Versions

Description

Ứng dụng giúp việc nhà theo giờ, giặt ủi, nấu ăn, ... và nhiều dịch vụ tiện ích gia đình khác ngay trên ứng dụng bTaskee. App giup viec nha theo gio #

Repository

https://www.btaskee.com

Project Slug

btaskee-demo

Last Built

6 months, 2 weeks ago failed

Maintainers

Home Page

https://www.btaskee.com/giup-viec-nha-theo-gio/

Badge

Tags

gio, giup, theo, viec

Short URLs

btaskee-demo.readthedocs.io
btaskee-demo.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master