Versions

Description

Viện nha khoa Vidental là đơn vị hàng đầu trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nha khoa. 30 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Repository

https://viennhakhoa.org

Project Slug

vien-nghien-cuu-va-cong-nghe-nha-khoa-viet-nam

Last Built

5 months, 3 weeks ago failed

Maintainers

Home Page

https://viennhakhoa.org/

Badge

Tags

Project has no tags.

Short URLs

vien-nghien-cuu-va-cong-nghe-nha-khoa-viet-nam.readthedocs.io
vien-nghien-cuu-va-cong-nghe-nha-khoa-viet-nam.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master