Versions

Description

Vay tín chấp ngân hàng theo sao kê Thủ Tục Vay Theo Sao Kê Tài Khoản Gồm: Chứng minh nhân dân. Sổ hộ khẩu (Photo nguyên cuốn, bao gồm những trang chưa ghi chữ). Ảnh thẻ cỡ 3×4 (01 tấm). Sao kê tài khoản ngân hàng 04 tháng liên tục. Hoặc bản photo Sổ tiết kiêm còn hiệu lực. Lưu ý, toàn bộ hồ sơ vay khách hàng cần phải có bản gốc. Để nhân viên tư vấn đối chiếu trực tiếp khi làm hồ sơ. quý khách hãy đăng ký thông tin cần hỗ trợ nhanh Thông tin liên hệ: Số điện thoại: 0937387989 Zalo: 0937387989 Website: https://vntaichinh.com/

Repository

https://github.com/datdathcmutrans/benh-vien-phong-kham

Project Slug

vay-tin-chap-ngan-hang-theo-sao-ke

Last Built

4 years ago passed

Maintainers

Home Page

https://sites.google.com/site/vaytinchaptheosaoketaikhoan/

Badge

Tags

vay-tin-chap-ngan-hang-theo-sao-ke

Short URLs

vay-tin-chap-ngan-hang-theo-sao-ke.readthedocs.io
vay-tin-chap-ngan-hang-theo-sao-ke.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master