Versions

Description

Vay theo Chứng minh nhân dân (CMND) và Sổ hộ khẩu (HK) là hình thức vay mà người đi vay không cần phải chứng minh thu nhập, hoặc không cần người bảo lãnh để vay. Đây là hình thức mà người đi vay chỉ cần cung cấp giấy tờ là CMND và Sổ hộ khẩu là có thể được vay. Liên hệ qua website : https://vntaichinh.com/

Repository

https://github.com/datdathcmutrans/benh-vien-phong-kham

Project Slug

vay-tien-nhanh-cmnd-va-ho-khau

Last Built

3 years, 9 months ago passed

Maintainers

Home Page

https://www.linkedin.com/pulse/vay-tiền-nhanh-cmnd-và-hộ-khẩu-ở-đâu-tại-hcm-thao-huong

Badge

Tags

vaytiennhanhcmndvahokhau, vaytiennhanh

Short URLs

vay-tien-nhanh-cmnd-va-ho-khau.readthedocs.io
vay-tien-nhanh-cmnd-va-ho-khau.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master