Versions

Description

Vay theo sao kê tài khoản, tức là vay dựa vào số dư tài khoản ngân hàng là sản phẩm mới của Ngân Hàng . Nhằm hổ trợ đưa khoản vay nhanh. Lãi suất thấp đến với tất cả mọi người, với phương châm, ai cũng có thể vay. Chỉ cần bạn có tài khoản ngân hàng. Hàng tháng có giao dịch ít nhất trên 5 triệu là có thể vay với khoản vay lên tới 45 triệu đồng.

Repository

https://github.com/phongkhamnamkhoa/thanh-duc.git

Project Slug

vay-theo-sao-ke-tai-khoan-tai-hcm

Last Built

3 years, 5 months ago passed

Maintainers

Home Page

https://vntaichinh.com/vay-theo-sao-ke-tai-khoan.html

Badge

Tags

hang, ke, vay, theo, ngan, tai, khoan, sao

Short URLs

vay-theo-sao-ke-tai-khoan-tai-hcm.readthedocs.io
vay-theo-sao-ke-tai-khoan-tai-hcm.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master