Versions

Description

Vay theo lương Thủ tục tiền bằng bảng lương •Bản sao CMND (không quá 15 năm kể từ ngày cấp) •Bản sao HKTT/ KT3/ đăng ký tạm trú tại nơi đăng ký vay •Bản sao Hợp đồng lao động hoặc giấy xách nhận công tác •Sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất Thông tin liên hệ: Số điện thoại: 0937387989 Zalo: 0937387989 Website: https://vntaichinh.com/

Repository

https://github.com/datdathcmutrans/benh-vien-phong-kham

Project Slug

vay-theo-luong

Last Built

3 years, 9 months ago passed

Maintainers

Home Page

https://vntaichinh.com/vaytheoluong.html

Badge

Tags

vay, theo, luong

Short URLs

vay-theo-luong.readthedocs.io
vay-theo-luong.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master