Versions

Description

Vay theo lương tại ngân hàng PRUDENTIAL FINANCE + Lãi suất từ 18%/năm tính trên dư nợ giảm dần + Khoản vay lên đến 12 lần thu nhập hàng tháng và tối đa 100 triệu đồng, cho mục đích tiêu dùng hoặc cho nhu cầu vốn phục vụ đời sống + Thời hạn vay từ 12 đến 48 tháng + Giải ngân nhanh chóng sau khi hồ sơ được duyệt + Không Thế Chấp Không Thế Chấp + Không Bảo Lãnh Không Bảo Lãnh + Không Phí Tư Vấn Không Phí Tư Vấn

Repository

https://github.com/datdathcmutrans/benh-vien-phong-kham

Project Slug

vay-theo-luong-tai-ngan-hang-prudential-finance

Last Built

3 years, 12 months ago passed

Maintainers

Home Page

https://www.beqbe.com/vay-theo-b-ng-l-ng-tphcm

Badge

Tags

finance, hang, luong, ngan, prudential, tai, theo, vay

Short URLs

vay-theo-luong-tai-ngan-hang-prudential-finance.readthedocs.io
vay-theo-luong-tai-ngan-hang-prudential-finance.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master