Versions

Description

vay ngân hàng theo lương Thủ tục vay vốn ngân hàng theo lương gồm các gì? Bản sao CMND (không khá 15 năm kể từ ngày cấp) Bản sao HKTT/ KT3/ đăng ký tạm trú tại Phòng khám nam khoa đăng ký vay Bản sao Hợp đồng lao động hay giấy xách nhận công tác, hay thẻ bảo hiểm y tế. Sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất (có con dấu xác nhận của ngân hàng phát hành); hay Giấy xác nhận lương theo loại của ngân hàng và Phiếu Lương/ Bản sao lương 3 tháng gần nhất (có đóng dấu treo của công ty) Bản sao chứng từ chứng minh thu nhập khác (nếu có). quý khách hãy đăng ký thông tin cần hỗ trợ nhanh Thông tin liên hệ: Số điện thoại: 0937387989 Zalo: 0937387989 Website: https://vntaichinh.com/

Repository

https://github.com/datdathcmutrans/benh-vien-phong-kham

Project Slug

vay-ngan-hang-theo-luong

Last Built

4 years ago passed

Maintainers

Home Page

https://vntaichinh.com/vay-von-ngan-hang-theo-luong.html

Badge

Tags

vay-von-ngan-hang-theo-luong

Short URLs

vay-ngan-hang-theo-luong.readthedocs.io
vay-ngan-hang-theo-luong.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master