Versions

Description

vay ngân hàng theo lương ở easy credit Điều kiện vay tiền qua lương ở EASY CREDIT KH là người Việt Nam; có đủ năng lực hàng vi dân sự, đủ quyền công dân Có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại địa bàn kinh doanh của ngân hàng Có hợp đồng lao động (từ 1 năm trở lên) Lương >= 4.500.000 đồng/ tháng Không có nợ xấu Độ tuổi từ 22 đến 55 ( đối với nữ) và đến 60 ( đối với nam) Nhìn chung điều kiện vay tiền tại EASY CREDIT khá đơn giản và phù hợp với hầu hết khách hàng đang đi làm hưởng lương. Liên hệ: 0937387989 hoặc website: https://vntaichinh.com/

Repository

https://github.com/datdathcmutrans/benh-vien-phong-kham

Project Slug

vay-ngan-hang-theo-luong-o-easy-credit

Last Built

3 years, 8 months ago passed

Maintainers

Home Page

https://vntaichinh.com/vay-theo-luong.html

Badge

Tags

easy, credit, hang, vay, o, theo, ngan

Short URLs

vay-ngan-hang-theo-luong-o-easy-credit.readthedocs.io
vay-ngan-hang-theo-luong-o-easy-credit.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master