Versions

Description

Mụn rộp sinh dục là một căn bệnh xã hội phát triển do giao hợp tình dục với nhiều người. Hầu hết mọi người đều nghĩ mụn rộp sinh dục chỉ phát triển ở các cậu bé, tuy nhiên trên thực tế thì những cơ quan nhạy cảm khác cũng có khả năng bị nhiễm căn bệnh này. Mụn rộp ở miệng là một ví dụ điển hình. https://phongkhamdaidong.vn/benh-mun-rop-sinh-duc-nguyen-nhan-dau-hieu-va-cach-dieu-tri-16.html

Repository

https://phongkhamdaidong.vn/benh-mun-rop-sinh-duc-nguyen-nhan-dau-hieu-va-cach-dieu-tri-16.html

Project Slug

tranthu1133767

Last Built

3 years, 5 months ago failed

Maintainers

Home Page

https://phongkhamdaidong.vn/benh-mun-rop-sinh-duc-nguyen-nhan-dau-hieu-va-cach-dieu-tri-16.html

Badge

Tags

sinh, duc, mun, rop

Short URLs

tranthu1133767.readthedocs.io
tranthu1133767.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master