Versions

Description

Ngoài việc sử dụng bao cao su, sử dụng thuốc tránh thai, đặt vòng… thì một số phụ nữ tránh thai bằng cách quan hệ vào thời điểm an toàn trong chu kì k

Repository

https://gitlab.com/thangcokinh3/sau-khi-rung-trung-duoc-14-ngay-ma-van-chua-co-kinh

Project Slug

sau-khi-rung-trung-uoc-14-ngay-ma-van-chua-co-kinh

Last Built

8 months, 3 weeks ago passed

Maintainers

Home Page

https://suckhoedoisong24h.webflow.io/posts/sau-rung-trung-14-ngay-van-chua-co-kinh

Badge

Tags

14, co, ma, rung, khi, van, chua, ngay, kinh, sau, trung, uoc

Short URLs

sau-khi-rung-trung-uoc-14-ngay-ma-van-chua-co-kinh.readthedocs.io
sau-khi-rung-trung-uoc-14-ngay-ma-van-chua-co-kinh.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master