Versions

Description

Sau khi mổ áp xe để nhanh hồi phục vết mổ bệnh nhân cần phải chú ý đến khâu vệ sinh, nghỉ ngơi và ăn uống. Vì những yếu tố này đóng vai trò rất lớn trong việc hỗ trợ phục hồi vết thương. https://www.linkedin.com/pulse/phau-thuat-cat-tri-ngoai-bao-nhieu-tien-nguyen-thanh-phong/

Repository

https://www.linkedin.com/pulse/chi-phi-cat-tri-bang-phuong-phap-pph-bao-nhieu-tien-phong

Project Slug

sau-khi-mo-ap-xe-hau-mon

Last Built

2 years, 5 months ago failed

Maintainers

Home Page

https://www.linkedin.com/pulse/sau-khi-mo-ap-xe-hau-mon-can-luu-y-dieu-gi-nguyen-thanh-phong/

Badge

Tags

mo, khi, xe, sau, ap

Short URLs

sau-khi-mo-ap-xe-hau-mon.readthedocs.io
sau-khi-mo-ap-xe-hau-mon.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master