Versions

Description

rusiyava, rusiyava, rusiyava, spannaya, samara, sarnsk, soci, volgograed, yarosolayil saha yekatinbargar yana nagara sardaha pahata daekvena satkaraka nagara yojana kara aeta. visala nagara vala kandayam sardaha gaman karana kalaya adu kirima sardaha siyalu yuropiya rusiyaven pitata ho pitata sitiyi. mema tendar aegayime vartava mese sardahan kaleya: "rusiyanu tendar yojana karanne satkaraka nagara 13 k saha kridamgana 16 k vana atara, FIFA hi avama avasyatava ikmava aeti atara, kridamgana 16 kin tunak pratisamskaranaya kara 13 k alutin idikaranu laebe." 2011 oktobar masayedi rusiyava visin kridamgana samkhyava 16 sita 14 dakva adu kala. moskav pradesaya tula yojita podolk kridamganaya nagara sabhava visin avalamgu karana ladi. esema agrani aganuvaradi dimo kridamganaya samarga tararga vadinu aeta. palamu. satkaraka nagaravala avasan terima 2012 saeptaembara 29 vana dina nivedanaya karana ladi. kri.va. kresnord saha yarosoval avasan laeyistuven ivat karana lada nagara samkhyava 11 dakva saha kridamgana ganana 12 dakva pahata vaetini. 2014 juli masaye di sep blaetar prakasa kale rusiyanuvange sthana avasan vima gaena saelakilimat vima hetuven tarargavaliya sardaha sthana ganana 12 sita 10 dakva adu kala haeki bavayi. ohu tavaduratat mese paevasiya: "api tattvayata patvimata ida nodenu aeta. ek kridamganayak, dakunu aprikave kridamgana tunak ho kipayak, mema kridamganavaladi oba karana de pilibarda gaetaluvak ve. " 2014 oktobar masayedi rusiyave prathama nila samcarayedi fifa ayatanaye pariksana kamituva saha ehi pradhani kris umgar stros pitarsbarg, saci, kasan saha moskav yana sthanavala samcaraya kalaha. pragatiya gaena ovun saehimakata pat viya. oktobar 8 vana dinadi, FIFA saha desiya samvidhayaka kamituva tarargavalivala bhavita karana kridamganavala nila nama pilibarda ekarga viya. http://www.pidun.tk https://www.uitvconnect.com/link/pageitems/topic/view/page_id/60/topic_id/70/tab/1621

Repository

https://github.com/dipoleaks/noto2jagat

Project Slug

perihal-piala-dunia-2018

Last Built

4 years ago passed

Maintainers

Home Page

http://digital.tubmaninstitute.ca/myomeka/posters/show/731

Badge

Tags

sepakbola, kejuaraan, kompetisi

Short URLs

perihal-piala-dunia-2018.readthedocs.io
perihal-piala-dunia-2018.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master