Versions

Description

W3schools là một trường học mã hóa trực tuyến miễn phí, W3schools được coi là trang web học tập phát triển web rộng lớn nhất trên Internet. Nó dạy các ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong phát triển trang web , chẳng hạn như HTML, CSS, PHP, Javascript và SQL. Để bắt đầu, bạn có thể bắt đầu với các bài học giới thiệu về W3schools, những bài học cung cấp thông tin cần thiết về một ngôn ngữ. Nền tảng bắt đầu với các bài học mã hóa cơ bản và cung cấp thử nghiệm mã của bạn ngay trên các trang hướng dẫn. Các sinh viên được trình bày với các chỉ số chủ đề. Bạn có thể chọn một chủ đề từ danh sách, hoặc tiếp tục từ một chủ đề trước đó. Ngoài ra, sinh viên có thể tìm thấy các loại chức năng mã hóa khác nhau giúp người dùng hiểu rõ hơn về thói quen học tập của họ.

Repository

https://taowebsite.com.vn/lam-website

Project Slug

lam-website

Last Built

4 months ago failed

Maintainers

Badge

Tags

Project has no tags.

Short URLs

lam-website.readthedocs.io
lam-website.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master