Versions

Description

Tình trạng kinh nguyệt ra nhiều ở phụ nữ có thể là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh lý có thể xảy ra trong cơ thể. Bệnh xảy ra ở phụ nữ lứa tuổi kể từ lúc dậy thì cho đến khi mãn kinh với những tác hại và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt, hoạt động tình dục và kể cả chức năng sinh sản. https://phongkhamdaidong.vn/kinh-nguyet-ra-nhieu-co-anh-huong-gi-khong-419.html

Repository

https://github.com/datdathcmutrans/benh-vien-phong-kham

Project Slug

kinhnguyetranhieu

Last Built

3 years, 3 months ago passed

Maintainers

Home Page

https://phongkhamdaidong.vn

Badge

Tags

ra, kinh, nhieu, nguyet

Short URLs

kinhnguyetranhieu.readthedocs.io
kinhnguyetranhieu.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master