Versions

Description

Kệ kho lạnh là loại kệ được chọn sử dụng trong các kho lạnh, kho đông lạnh để lưu trữ, chứa các sản phẩm: nông sản; thực phẩm; thủy hải sản; dược phẩm

Repository

https://kecongnghiep.vn/ke-kho-lanh

Project Slug

ke-kho-lanh

Last Built

2 years ago failed

Maintainers

Home Page

https://kecongnghiep.vn/

Badge

Tags

kecongnghiepvnt, kekho, kekhohang, kekholanh, vnt

Short URLs

ke-kho-lanh.readthedocs.io
ke-kho-lanh.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

Latest