Versions

Description

Có ai biết bản nhạc trong video là gì không nhỉ? Ad vui lòng cho mình xin bản word được không, mình muốn vừa luyện nghe, vừa luyện đọc luôn ấy, cảm ơn ad nhiều nhiều. Bạn dịch hay quá, không biết học tiếng trung bao lâu mới làm được vậy ta. https://www.youtube.com/watch?v=ncsYkfF_9nw

Repository

https://github.com/luyennghetiengtrung

Project Slug

cung-nhau-luyen-nghe-tieng-trung-moi-ngay-theo-chu-e-nhe

Last Built

2 years, 6 months ago failed

Maintainers

Badge

Tags

luyennghetiengtrung

Short URLs

cung-nhau-luyen-nghe-tieng-trung-moi-ngay-theo-chu-e-nhe.readthedocs.io
cung-nhau-luyen-nghe-tieng-trung-moi-ngay-theo-chu-e-nhe.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master