Versions

Description

Có kinh sớm 2 ngày là bình thường hay bất thường? Có không ít nguyên do khiến cho kinh nguyệt tới sớm 2 ngày. Nếu trễ kinh là biểu hiện của việc các c

Repository

https://gitlab.com/pkhamdakhoa/co-kinh-som-2-ngay-la-binh-thuong-hay-bat-thuong

Project Slug

co-kinh-som-2-ngay-la-binh-thuong-hay-bat-thuong

Last Built

2 months, 3 weeks ago passed

Maintainers

Home Page

https://suckhoedoisong24h.webflow.io/posts/co-kinh-som-2-ngay-co-sao-khong-va-anh-huong-gi-khong

Badge

Tags

la, 2, co, hay, ngay, kinh, som, thuong, binh, bat

Short URLs

co-kinh-som-2-ngay-la-binh-thuong-hay-bat-thuong.readthedocs.io
co-kinh-som-2-ngay-la-binh-thuong-hay-bat-thuong.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master