Versions

Description

Bệnh trĩ ngoại được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ không gây ra các biến chứng. Vậy bệnh trĩ ngoại là gì? Các dấu hiệu nhận biết trĩ ngoại như thế nào?

Repository

https://github.com/datdathcmutrans/benh-vien-phong-kham

Project Slug

chua-benh-tri

Last Built

3 years, 11 months ago passed

Maintainers

Home Page

https://phongkhamdaidong.vn/benh-tri-ngoai-la-gi-nguyen-nhan-trieu-chung-va-cach-chua-878.html

Badge

Tags

benh, tri, ngoai

Short URLs

chua-benh-tri.readthedocs.io
chua-benh-tri.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master