Versions

Description

Điều trị bệnh mạch lươn bằng cách nào mang lại hiệu quả cao nhất? Với nghĩa đen mạch lươn là sào huyệt của một con lươn sống dưới bùn loãng và có nhiều chất hữu cơ thối rữa. Đặc điểm của mạch lươn là có một hoặc vài lỗ thông lên khỏi mặt bùn để con lươn thở.

Repository

https://github.com/datdathcmutrans/benh-vien-phong-kham

Project Slug

chua-benh-nam-khoa

Last Built

2 years, 11 months ago passed

Maintainers

Home Page

https://phongkhamdaidong.vn/dieu-tri-benh-mach-luon-o-dau-tot-nhat-tai-tphcm-879.html

Badge

Tags

dau, benh, o, chua, luon, mach

Short URLs

chua-benh-nam-khoa.readthedocs.io
chua-benh-nam-khoa.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master