Versions

Description

Việc phẫu thuật cắt trĩ bao lâu thì khỏi còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người, chế độ chăm sóc sau lúc phẫu thuật tốt sẽ tạo điều kiện cho việc hồi phục vết thương sau mổ nhanh hơn. https://www.linkedin.com/pulse/di-ngoai-ra-mau-tuoi-nhung-khong-dau-la-benh-gi-nguyen-thanh-phong/

Repository

https://www.linkedin.com/pulse/cat-tri-bang-phuong-phap-hcpt-bao-nhieu-tien-nguyen-thanh-phong

Project Slug

cat-tri-bao-lau-thi-lanh

Last Built

2 years, 6 months ago failed

Maintainers

Home Page

https://www.linkedin.com/pulse/phau-thuat-cat-tri-bao-lau-thi-khoi-hoan-toan-nguyen-thanh-phong/

Badge

Tags

bao, tri, cat, lau, thi, lanh

Short URLs

cat-tri-bao-lau-thi-lanh.readthedocs.io
cat-tri-bao-lau-thi-lanh.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master