Versions

Description

Aquest repositori conté documentació i pràctiques relacionades amb el Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.

Repository

https://git.lordwektabyte.cat/guillem/ASIX

Project Slug

asix

Last Built

3 months ago passed

Maintainers

Badge

Tags

asix, cfgs, sysadmin

Short URLs

asix.readthedocs.io
asix.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master