Versions

Description

Bệnh viện Bình Dân được thành lập vào năm 1954, được xem là cái nôi của khoa Ngoại Thành Phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành tại phía Nam.

Repository

https://gitlab.com/thangcokinh3/danh-gia-b-nh-vi-n-binh-dan-khoa-ti-t-ni-u

Project Slug

anh-gia-benh-vien-binh-dan-khoa-tiet-nieu

Last Built

1 year ago passed

Maintainers

Home Page

https://suckhoedoisong24h.webflow.io/posts/danh-gia-benh-vien-binh-dan-khoa-tiet-nieu

Badge

Tags

dan, khoa, benh, gia, anh, vien, binh, nieu, tiet

Short URLs

anh-gia-benh-vien-binh-dan-khoa-tiet-nieu.readthedocs.io
anh-gia-benh-vien-binh-dan-khoa-tiet-nieu.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master